Ένταξη στη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» (πατήστε για περισσότερες πληροφορίες)

ENIΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Η επιχείρηση Δ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» συνολικού προϋπολογισμού 200 εκ. ευρώ.
Η Δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.
Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης είναι 50.000 €, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

SUPPORT MICRO AND SMALL ENTERPISES AFFECTED BY COVID-19 IN CENTRAL MAKEDONIA
Τhe enterprise D.Papakyriazis S.A. with headquarters in the Region of Central Macedonia, was co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) of the European Union (ΕΕ) for the implementation of its project under the Action “»Support micro and small enterprises affected by Covid-19 in Central Macedonia“ under the framework of the Operational Program «Central Macedonia» 2014-2020.
The Action is aimed at empowering micro and small enterprises in the Region of Central Macedonia in the form of a non-repayable grant to ensure sufficient liquidity to deal with the effects of the Covid-19 pandemic.
Ιnvestment’s total budget is € 50.000 (100% public expenditure). The Action is co-financed by Greece and the European Union – European Regional Development Fund.

Μηχανες Βουτημάτων Polin Ιταλίας
Μηχανήματα Παγωτού Bravo Ιταλίας
Μηχανήματα Σοκολάτας Pomati Ιταλίας
Στατικοί Αέρος Polin Ιταλίας
Περ. Φούρνοι Αέρος Polin Ιταλίας
Φούρνοι Pellet Polin Ιταλίας

 Πλέον όλοι οι πελάτες μας έχουν την δυνατότητα αγορών από την εταιρία μας μέσω όλων των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών (VISA, Mastercard, American Express, Maestro & Diners Club) καθώς και με δυνατότητα έως 6 δόσεων.
Πλέον όλοι οι πελάτες μας έχουν την δυνατότητα αγορών από την εταιρία μας μέσω όλων των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών (VISA, Mastercard, American Express, Maestro & Diners Club) καθώς και με δυνατότητα έως 6 δόσεων.

Νέο Προϊόν - Bar Station

Υλοποιήσεις Καταστημάτων :

 • Χονδραντώνης
  Χονδραντώνης
 • LocoGrill
  LocoGrill
 • Το Στάχυ
  Το Στάχυ
 • UMA
  UMA
 • Agora Greek Bakery
  Agora Greek Bakery
 • Ammon Zeus Hotel
  Ammon Zeus Hotel
 • BOMBOLO Gelato Ice Cream
  BOMBOLO Gelato Ice Cream
 • 22 Σουβλάκια
  22 Σουβλάκια