Μπλιώνης

Καφε – Ζαχαροπλαστείο στα λιμενάρια της Θάσου.