Πέτρινος Φούρνος

Πέτρινος Φούρνος, Πρίνος, Θάσος Τηλ. 2593072040