Το Στάχυ

Παρούσα υλοποίηση Το Στάχυ στην Βασ.Ηρακλείου 8, Θεσσαλονίκη.