ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΜΠΑΡΙΑ

  • Το Ανοξείδωτο, της επιφάνειας εργασίας είναι πάχους 0,8 ή 1,2 χιλ. (ή 2 χιλ. κατόπιν ζητήσεως).
  • Αμπάρια τροχήλατα Ιταλίας με υγειονομικές γωνίες και διαιρούμενο αφαιρετό καπάκι.
  • Ερμάρια Απλά με MDF κάτω από την επιφάνεια εργασίας, για αποφυγή προβλημάτων υγρασίας.
  • Δυνατότητα Προδιαγραφών HACCP : Η επιφάνεια εργασίας της κατασκευής έχει στο κάτω μέρος της MDF για αποφυγή προβλημάτων υγρασίας και είναι κλειστή από την κάτω μεριά με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο.
  • Δέσιμο με Ανοξείδωτες, Οριζόντια τοποθετημένες κολώνες αντιστήριξης.
  • Μοντέλα με 2, 3, 4 & 5 αμπάρια.
  • Κατασκευή φάρδους 70 εκατοστών. Μπορούν να κατασκευαστούν σε πλάτος έως 85 εκ., αλλά χωρίς γείσωμα.
  • Πόδια Ανοξείδωτα, Εισαγωγής, με απόσταση από το έδαφος 15 εκ ρυθμιζόμενου ύψους.

Εξωτερική διάσταση Αριθμός Αμπαριών Λεπτομέρειες
* H.A.C.C.P. 1 : Η επιφάνεια εργασίας της κατασκευής έχει στο κάτω μέρος της MDF για αποφυγή προβλημάτων υγρασίας και είναι κλειστή από την κάτω μεριά με 2ο ανοξείδωτο φύλλο.
Οι ανωτέρω κατασκευές μπορούν να κατασκευαστούν σε πλάτος από 76 έως 85 εκ. χωρίς γείσωμα.
100Χ70Χ86 ΕΚ. με 2 αμπάρια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
140Χ70Χ86 ΕΚ. με 3 αμπάρια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
190Χ70Χ86 ΕΚ. με 4 αμπάρια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
240Χ70Χ86 ΕΚ. με 5 αμπάρια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*