ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΑΡΤΟΚΛΙΒΑΝΟΙ – ELETTRODRAGO AVANT – POLIN ΙΤΑΛΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΑΡΤΟΚΛΙΒΑΝΟΙ ΤΕΛΑΡΩΤΟΙ

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ

Ο Elettrodrago Avant προσφέρει φούρνισμα που είναι απαλό, ομοιογενές και πάντα τέλειο, ακόμη και με μεγάλου μεγέθους προϊόντα. Το σύστημα θέρμανσης, με βάση κεραμικά θερμαντικά στοιχεία, καθορίζει μια ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας πάνω στο προϊόν. Αποδοτικότητα και επιδόσεις έχουν βελτιωθεί σε τέτοιο βαθμό που κανένας άλλος τρέχον φούρνος, σε ίσες συνθήκες ψησίματος και σε υψηλά επίπεδα παραγωγής, καταναλώνει λιγότερο.
Ο Elettrodrago Avant συνδυάζει τα χαρακτηριστικά του ψησίματος ενός κυκλοθερμικού φούρνου, την ευελιξία ενός ηλεκτρικού φούρνου, με το πλεονέκτημα της ύπαρξης των θαλάμων εντελώς ανεξάρτητων, τον καθένα με τον δικό του πίνακα ελέγχου. Η μακρά παράδοση των φούρνων της Polin, έχει την πιο προηγμένη εξέλιξη με τον Elettrodrago Avant.

Υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης του Ημιαυτόματου Συστήματος Φουρνίσματος – Ξεφουρνίσματος Για Τελαρωτούς Φούρνους.