ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Μπαιν-Μαρί φαγητών με λεκάνη και άνω μέρος από ανοξείδωτο πάχους 1,25 χιλιοστά και λοιπά από ανοξείδωτο 0,8 χιλιοστά με θερμοστάτη και αντιστάσεις εμβαπτιζόμενες ανοξείδωτες και βάνα αδειάσματος νερού και ποδαρικά ανοξείδωτα εισαγωγής μέχρι 15 εκ. Στα επιδαπέδια υπάρχει και είσοδος γεμίσματος νερού.
Εξωτερική διάσταση Λεπτομέρειες
115Χ70~85Χ135 ΕΚ. για 3 1/1 Gastronorm, χωρίς βιτρίνα ή με βιτρίνα ίσιο ή πομπέ τζάμι.
140Χ70~85Χ135 ΕΚ. για 4 1/1 Gastronorm, χωρίς βιτρίνα ή με βιτρίνα ίσιο ή πομπέ τζάμι.
175Χ70~85Χ135 ΕΚ. για 5 1/1 Gastronorm, χωρίς βιτρίνα ή με βιτρίνα ίσιο ή πομπέ τζάμι.
205Χ70~85Χ135 ΕΚ. για 6 1/1 Gastronorm, χωρίς βιτρίνα ή με βιτρίνα ίσιο ή πομπέ τζάμι.
240Χ70~85Χ135 ΕΚ. για 7 1/1 Gastronorm, χωρίς βιτρίνα ή με βιτρίνα ίσιο ή πομπέ τζάμι.
115Χ95Χ135 ΕΚ. για 3 1/1 + 3 1/2 Gastronorm, χωρίς βιτρίνα ή με βιτρίνα ίσιο ή πομπέ τζάμι.
140Χ95Χ135 ΕΚ. για 4 1/1 + 4 1/2 Gastronorm, χωρίς βιτρίνα ή με βιτρίνα ίσιο ή πομπέ τζάμι.
175Χ95Χ135 ΕΚ. για 5 1/1 + 5 1/2 Gastronorm, χωρίς βιτρίνα ή με βιτρίνα ίσιο ή πομπέ τζάμι.
205Χ95Χ135 ΕΚ. για 6 1/1 + 6 1/2 Gastronorm, χωρίς βιτρίνα ή με βιτρίνα ίσιο ή πομπέ τζάμι.
240Χ95Χ135 ΕΚ. για 7 1/1 + 7 1/2 Gastronorm, χωρίς βιτρίνα ή με βιτρίνα ίσιο ή πομπέ τζάμι.

Υπάρχει η δυνατότητα γυάλινου εσωτερικού ραφιού.
Υπάρχει η δυνατότητα ανοξείδωτου πάσου στο επάνω μέρος της βιτρίνας.