ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΑΣ – GELMATIC – BRAVO ΙΤΑΛΙΑΣ

Κλασσικοί Κατασκευαστές παγωτού και διατίθενται σε 2 μοντέλα :

Gelmatic Startronic Plus


 • με ηλεκτρονικό χειριστήριο,
 • με δύο εισόδους εισαγωγής του μίγματος και των γεύσεων,
 • με σύστημα ψύξεως υδρόψυκτο ή αερόψυκτο ή και τα δύο.
 • με τριπλό μαχαίρι με ανταλλάξιμες μεταλλικές λεπίδες
 • με ενσωματωμένο σύστημα πλύσης.
 • με πατενταρισμένο σύστημα κατασκευής του παγωτού IONIC CONTROL, βάση της πυκνότητας και όχι βάση της θερμοκρασίας του παγωτού.
 • ή κατασκευής του παγωτού με ρύθμιση της θερμοκρασίας.
 • ή κατασκευής του παγωτού με ρύθμιση του Χρόνου.
 • ή κατασκευής του παγωτού με ρύθμιση της έντασης του Ρεύματος
 • με όλα τα συστήματα προστασίας του χειριστή και της συσκευής και σήμα CE.
Gelmatic Duo
Startronic Plus
Χωρητικότητα Κάδου σε Κιλά Μίγματος
Ανά Κύκλο
Παραγωγικότητα Κάδου σε Λίτρα Παγωτού
Ανά Κύκλο
Ωριαία Παραγωγή Μέγιστο – Ελάχιστο (*) Διαστάσεις
μαζί με το τραπέζι τοποθέτησης της λεκάνης
Βάρος κιλά Ισχύς
305 1 έως 4 5 λίτρα 25 έως 38 51×87,5×140 εκ. 226 kg 2,8 kW
457 1,5 έως 5,6 7 λίτρα 37 έως 56 51×102,5×140 εκ. 275 kg 4,4 kW
610 2 έως 8 10 λίτρα 50 έως 75 61×102,5×140 εκ. 303 kg 4,8 kW
1015 3 έως 12 15 λίτρα 75 έως 110 61×102,5×140 εκ. 349 kg 7 kW
1020 4 έως 16 20 λίτρα 90 έως 135 61×122,5×140 εκ. 452 kg 13,5 kW

Gelmatic Startronic Premium


 • με ηλεκτρονικό χειριστήριο,
 • με δύο εισόδους εισαγωγής του μίγματος και των γεύσεων,
 • με σύστημα ψύξεως υδρόψυκτο ή αερόψυκτο ή και τα δύο.
 • με τριπλό μαχαίρι με ανταλλάξιμες μεταλλικές λεπίδες
 • με ενσωματωμένο σύστημα πλύσης.
 • ή κατασκευής του παγωτού με ρύθμιση της θερμοκρασίας.
 • ή κατασκευής του παγωτού με ρύθμιση του Χρόνου.
 • ή κατασκευής του παγωτού με ρύθμιση της έντασης του Ρεύματος
 • με όλα τα συστήματα προστασίας του χειριστή και της συσκευής και σήμα CE.
Gelmatic Duo
Startronic Premium
Χωρητικότητα Κάδου σε Κιλά Μίγματος
Ανά Κύκλο
Παραγωγικότητα Κάδου σε Λίτρα Παγωτού
Ανά Κύκλο
Ωριαία Παραγωγή Μέγιστο – Ελάχιστο (*) Διαστάσεις
μαζί με το τραπέζι τοποθέτησης της λεκάνης
Βάρος κιλά Ισχύς
305 2 έως 4 5 λίτρα 25 έως 38 51×87,5×140 εκ. 226 kg 2,8 kW
457 3 έως 5,6 7 λίτρα 37 έως 56 51×102,5×140 εκ. 275 kg 4,4 kW
610 6 έως 8 10 λίτρα 50 έως 75 61×102,5×140 εκ. 303 kg 4,8 kW
1015 8 έως 12 15 λίτρα 75 έως 110 61×102,5×140 εκ. 349 kg 7 kW
1020 10 έως 16 20 λίτρα 90 έως 135 61×122,5×140 εκ. 452 kg 13,5 kW