Σωληνωτοι Φούρνοι TV Synt & TV Drago Pellet Polin Ιταλίας

TV SYNT PELLET

Συνδυάζει τα Δεδομένα Πλεονεκτήματα των Αρτοκλιβάνων της Polin, δηλαδή την Απόλυτη Ομοιομορφία Ψησίματος, την Πλούσια Ατμοδότηση, την Ευκολία Χρήσης, την Υψηλή Απόδοση, τον Περιορισμένο χώρο που καταλαμβάνουν και την Μεγάλη Αξιοπιστία, με το Χαμηλό Κόστος Χρήσης (έως 70% σε σχέση με το πετρέλαιο), τη Μεγάλη Αυτονομία, την Ευκολία και την Ταχύτητα τόσο στην Καθημερινή όσο και στη Περιοδική Συντήρηση (1΄κάθε ημερήσιο, 10΄εβδομαδιαίο και 30΄ μηνιαίο καθάρισμα) καθώς και την Εργοστασιακή Εγγύηση ενός Μεγάλου Οίκου.
Η Polin προχώρησε στην εξέλιξη συστημάτων Pellet και για τις δύο Σειρές Σωληνωτών Φούρνων που κατασκευάζει. Διατίθενται σε μοντέλα από 3,2 έως 25,6 τ.μ., από 3 έως 16 τελάρα, σε 3, 4 και 5 ορόφους.
Για αυτούς τους Κλιβάνους, εξελίχθηκαν 2 σειρές συστημάτων Pellet. Ένα με συμβατικό καυστήρα Οριζόντιας Φλόγας, και έναν, ειδικού σχεδιασμού, Κάθετης Φλόγας, με δυνατότητα χρήσης Εναλλακτικών Καυσίμων, όπως Πυρήνας, Στελέχη Αραβοσίτου, Κελύφη από Φουντούκια κ.ο.κ., που επιπλέον δεν χρειάζεται καθημερινό καθάρισμα, και μπορεί να έχει ταυτόχρονα εγκατεστημένο 2ο καυστήρα αερίου ή πετρελαίου, για χρήση ανάλογα με τις Συνθήκες και τη Διαθεσιμότητα ή το Κόστος του Στερεού Καυσίμου. Τέλος, μπορεί να λειτουργήσει και με Καύση Ξύλων.