Αναμίκτες Δοσομετρητές Νερού Αρτοποιίας

Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Δοσομετρητών & Αναμίκτων Δοσομετρητών STM Ιταλίας

DOMIX 65A DOMIX 65 DOMIX 55A DOMIX 55 TriDOMIX 100 TriDOMIX 50 DOMIX 45A DOMIX 45 DOX 45
Ανάμιξη & Δοσομέτρηση Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι —-
Μόνο Δοσομέτρηση —- —- —- —- —- —- —- —- Ναι
Ενώσεις Νερού 3/4 3/4 1/2 1/2 3/4 1/2 1/2 1/2 1/2
Τύπος Ανάμιξης Αυτόματη Αυτόματη Αυτόματη Αυτόματη Αυτόματη Διαδοχική Αυτόματη Διαδοχική Αυτόματη Στατική Αυτόματη Στατική —-
Ανοξείδωτο Κουτί Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Εξτρά
Κιτ 3 δρόμων Αυτόματο —- Αυτόματο —- Αυτόματο Αυτόματο Εξτρά Εξτρά —-
Νο. Συνταγών σε μνήμη 99 99 99 99 99 99 80 80 80
Οθόνη LCD LCD LCD LCD LCD LCD Ψηφία Ψηφία Ψηφία
Εξωτερικός Αισθητήρας Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι —-
Παράκαμψη Αυτόματη Αυτόματη Αυτόματη Αυτόματη Αυτόματη Αυτόματη Αυτόματη Χειροκίνητη —-
Απομακρυσμένος Χειρισμός Αντλίας Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Απομακρυσμένος Αρχή/Σταμάτημα Εξτρά Εξτρά Εξτρά Εξτρά Εξτρά Εξτρά Εξτρά Εξτρά Εξτρά
Απομακρυσμένος Σειριακός Έλεγχος Εξτρά Εξτρά Εξτρά Εξτρά Εξτρά Εξτρά —- —- —-
2η Σωλήνα Εξόδου Εξτρά Εξτρά Εξτρά Εξτρά Εξτρά Εξτρά Εξτρά Εξτρά —-
Κιτ Εγκατάστασης Σωλήνα Εξόδου Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Χρωμιωμένα Υδραυλικά Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Ακρίβεια Θερμοκρασίας (oC) 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1 1 —-
Ακρίβεια Δοσομέτρησης (%) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ροή με εισαγωγή 1 bar ( Λίτρα/Λεπτό) 25 25 22 22 35 20 18 18 25
Ροή με εισαγωγή 5 bar ( Λίτρα/Λεπτό) 65 65 55 55 80 50 40 40 55
Ισχύς ( Watt) 120 120 120 120 45 45 15 15 15
DOMIX 35 DOX 35 DOX 30G DOX 30M DOX 30 DOX 25M DOX 25 DOX 125M DOX 125
Ανάμιξη & Δοσομέτρηση Ναι —- Ναι Ναι —- Ναι —- Ναι —-
Μόνο Δοσομέτρηση —- Ναι —- —- Ναι —- Ναι —- Ναι
Ενώσεις Νερού 1/2 1/2 3/4 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
Τύπος Ανάμιξης θερμοστατική —- θερμοστατική θερμοστατική —- θερμοστατική —- θερμοστατική —-
Ανοξείδωτο Κουτί Ναι —- —- —- —- —- —- —- —-
Κιτ 3 δρόμων Εξτρά —- Εξτρά Εξτρά —- Εξτρά —- —- —-
Νο. Συνταγών σε μνήμη 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Οθόνη Ψηφία Ψηφία Ψηφία Ψηφία Ψηφία Ψηφία Ψηφία Ψηφία Ψηφία
Εξωτερικός Αισθητήρας —- —- —- —- —- —- —- —- —-
Παράκαμψη —- —- —- —- —- —- —- —- —-
Απομακρυσμένος Χειρισμός Αντλίας Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Εξτρά Εξτρά Ναι Ναι
Απομακρυσμένος Αρχή/Σταμάτημα —- —- Εξτρά Εξτρά Εξτρά Εξτρά Εξτρά Εξτρά Εξτρά
Απομακρυσμένος Σειριακός Έλεγχος —- Εξτρά Εξτρά Εξτρά Εξτρά Εξτρά Εξτρά Εξτρά Εξτρά
2η Σωλήνα Εξόδου —- —- —- —- —- —- —- —- —-
Κιτ Εγκατάστασης Σωλήνα Εξόδου Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Εξτρά Εξτρά Ναι Ναι
Χρωμιωμένα Υδραυλικά Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι —- —- —- —-
Ακρίβεια Θερμοκρασίας (oC) 1 —- 1 1,5 —- 1,5 —- 1 —-
Ακρίβεια Δοσομέτρησης (%) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ροή με εισαγωγή 1 bar ( Λίτρα/Λεπτό) 18 25 18 15 25 15 25 50 90
Ροή με εισαγωγή 5 bar ( Λίτρα/Λεπτό) 40 55 40 35 55 35 55 125 145
Ισχύς ( Watt) 15 15 15 15 15 15 15 15 15