Ημιαυτόματος ανατροπέας Κάδων SRC MIXER Ιταλίας

SRC – ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΠΛΕΥΡΑΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟ.

• Ύψος Ανατροπής 120 εκατοστά για άδειασμα σε πάγκο
• Με Ημι-Αυτόματο Υδραυλικό Σύστημα Ασφαλείας, που η χρήση του απαιτεί την παρουσία του χειριστή.
• Με Εμπρόσθια Ανατροπή 180ο (ως ASM/RB)
• Μοντέλα με Ανοξείδωτο και Βαμμένο Σκελετό, βαμμένο λευκό.