Ημιαυτόματος ανατροπέας Κάδων BLT-F Manuale MIXER Ιταλίας

BLT-F MANUALE – ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΠΛΕΥΡΑΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΣΕ ΖΥΓΟΚΟΠΤΙΚΟ.

• Ύψος Ανατροπής 180-240-300-350 εκατοστά για άδειασμα σε ζυγοκοπτικό
• Με Ημι-Αυτόματο Υδραυλικό Σύστημα Ασφαλείας, που η χρήση του απαιτεί την παρουσία του χειριστή.
• Με Εμπρόσθια Ανατροπή 180ο (ως ASM/RS).