Ημιαυτόματος ανατροπέας Κάδων BLT-L Manuale MIXER Ιταλίας

BLT-L MANUALE – ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΠΛΕΥΡΑΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟ Ή ΖΥΓΟΚΟΠΤΙΚΟ

• Ύψος Ανατροπής 130-180-240-300-350 εκατοστά για άδειασμα σε πάγκο ή ζυγοκοπτικό
• Με Ημι-Αυτόματο Υδραυλικό Σύστημα Ασφαλείας, που η χρήση του απαιτεί την παρουσία του χειριστή.
• Με Πλαϊνή Ανατροπή (ως ASR) δεξιά ή αριστερά