Αυτόματος ανατροπέας Κάδων BLT-F MIXER Ιταλίας

BLT-F AUTOMATIC – ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΠΛΕΥΡΑΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΣΕ ΖΥΓΟΚΟΠΤΙΚΟ.

• Ύψος Ανατροπής 180-240-300-350 εκατοστά για άδειασμα σε ζυγοκοπτικό
• Με Αυτόματο Υδραυλικό Σύστημα Ασφαλείας, που η χρήση του ΔΕΝ απαιτεί την παρουσία του χειριστή, με ειδικό κλωβό ασφαλείας. Με σύστημα αναμονής του κάδου με χρονοδιακόπτη, κατά τη φάση του αδειάσματος.
• Με Εμπρόσθια Ανατροπή 180ο (ως ASM/RS)