Ημιαυτόματος ανατροπέας Κάδων BLT-DS Manuale MIXER Ιταλίας

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΔΩΝ–BLT-DS MANUALE 2 ΠΛΕΥΡΩΝ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΨΗΛΑ Ή / ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΑ

• Ύψος Ανατροπής από 119 έως 180-240-300 εκατοστά για άδειασμα σε ζυγοκοπτικό ή/και πάγκο
• Με Ημι-Αυτόματο Υδραυλικό Σύστημα Ασφαλείας, που η χρήση του απαιτεί την παρουσία του χειριστή.
• Με Πλαϊνή Ανατροπή (ως ASR) δεξιά και αριστερά – ψηλά ή/και χαμηλά
• Η επιλογή της πλευράς ανατροπής γίνεται με πάτημα ενός κουμπιού.