ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΕΡΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΣ – SMART WIND – POLIN ΙΤΑΛΙΑΣ

Polin Wind Smart
Μοντέλο Αριθμός
Λαμαρινών
Κενό
χιλ.
Διάσταση Βάρος kW Γραμμή εγκ. Είσοδος
Νερού
Έξοδος
Ατμού
Εξωτερικές
Διαστάσεις
SMART WIND 4060/5 5 84 40×60 130 6.5 400/3N~/50 3/4″ 80 mm 78×113+16×58+18
SMART WIND 4080/5 5 84 40×80 150 8.5 400/3N~/50 3/4″ 80 mm 78×133+16×58+18
SMART WIND 4060/9 9 84 40×60 180 13 400/3N~/50 3/4″ 80 mm 78×113+16×92+18
SMART WIND 4060/10 10 76 40×60 180 13 400/3N~/50 3/4″ 80 mm 78×113+16×92+18
SMART WIND 4080/9 9 84 40×80 200 17 400/3N~/50 3/4″ 80 mm 78×133+16×92+18
SMART WIND 4080/10 10 76 40×80 200 17 400/3N~/50 3/4″ 80 mm 78×133+16×92+18
ΣΤΟΦΑ 4060 10 64 40×60 200 1.7 230/1~/50 3/8″ 80 mm 78x94x84
ΣΤΟΦΑ 4080 10 64 40×80 200 1.7 230/1~/50 3/8″ 80 mm 78x94x84
Μονωτικό μεταξύ φούρνου και στόφας 4060 78x113x12
Μονωτικό μεταξύ φούρνου και στόφας 4080 78x133x12
Το καπέλο εξαερίσμου προσθέτει 16 εκ. στο βάθος και 18 εκ. στο ύψος του φούρνου