Ψυγεία Θάλαμοι CSM PASTRY AVANT POLIN

Ψυγεία Θάλαμοι Συντήρηση (-2/+8 ο C) με Σύστημα Ρύθμισης Υγρασίας μέσω των Παραμέτρων Λειτουργίας του Εξατμιστή, με Υγροστάτη & Κατάψυξη (-25/-10ο C).
Εσωτερικά και Εσωτερικά Ανοξείδωτα (εξωτερική πλάτη γαλβανιζέ)

Με τα ίδια χαρακτηριστικά με τη σειρά CMS Classic και επιπλέον:
Διαθέσιμο μοντέλο Κατάψυξη 60Χ80 με 2 μισές πόρτες.
Ηλεκτρονικό Χειριστήριο με Λειτουργίες HACCP.
Βαλβίδα Εκτόνωσης στα μοντέλα Κατάψυξης.
Φωτισμός στην Κάσα της πόρτας με αυτόματη (με το άνοιγμα της πόρτας) & χειροκίνητη εντολή
Ειδική Έκδοση Συντήρησης Σοκολάτας για θερμοκρασίες +4ο +18ο C και Ρυθμιζόμενη Υγρασία.

CSM PASTRY AVANT Πόρτες Διάσταση
Σκεύους
Χωρητικότητα Θερμοκρασίες Διαστάσεις
(εκ.)
Εγκ.
Ισχύς kW
Ψυκτική
Ισχύς kW
6040 TN 1P UR 1 60×40 20 τεμ.
ανά 6,5 εκ.
+2ο / +8ο C 79×82,2×202.5 0,4 0,55
6040 BT 1P -25/ -10ο C 0,55 0,61
6080 TN 1P UR 60×80 +2ο / +8ο C 79×101.2×202.5 0,4 0,55
6080 BT 1P -25/ -10ο C 0,7 0,72
6080 BT 2P 2 -25/ -10ο C 0,7 0,72
6080 CC 1P UR 1 +4ο / +18ο C 0,4 0,61