ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ & ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Επιφάνεια Εργασίας και Πάτος από Ανοξείδωτο Πάχους 0,8 χιλ. ή 1,2 χιλ. 2 χιλ. κατόπιν ζητήσεως).
  • Κάτω από την Επιφάνεια Εργασίας MDF, για αποφυγή προβλημάτων υγρασίας.
  • Πόδια από Ανοξείδωτη, Κλειστή Σωλήνα 35Χ35Χ1 χιλ. ρυθμιζόμενου ύψους. Δυνατότητα τοποθέτησης ροδών.
  • Δέσιμο με Ανοξείδωτες, Οριζόντια τοποθετημένες κολώνες αντιστήριξης.
  • Δυνατότητα τοποθέτησης γεισώματος  έως 10 εκ. στο πίσω μέρος της επιφάνειας εργασίας, για τοποθέτηση σε τοίχο.
  • Δυνατότητα παραγωγής τραπεζιών μήκους έως 295 εκ. και φάρδους έως 95 εκ. (Μέγιστη μονοκόμματη διάσταση 285Χ95 εκ.)

Οι κατασκευές τύπου HACCP, διαθέτουν τα κάτωθι ειδικά, επιπλέον, χαρακτηριστικά:

  • Οι επιφάνειες εργασίας είναι κλειστές και από την κάτω πλευρά με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο.
  • Οι πάτοι είναι επίσης κλειστοί από την κάτω πλευρά με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο, με αντηχητικό υλικό (DOW), ανάμεσά στα 2 φύλλα.

Εξωτερική διάσταση Εξοπλισμός Λεπτομέρειες
Οι κατασκευές τύπου HACCP, διαθέτουν τα κάτωθι ειδικά, επιπλέον, χαρακτηριστικά: Οι επιφάνειες εργασίας είναι κλειστές και από την κάτω πλευρά με 2ο ανοξείδωτο φύλλο. Οι πάτοι είναι επίσης κλειστοί από την κάτω πλευρά με 2ο ανοξείδωτο φύλλο, με αντηχητικό υλικό (DOW), ανάμεσά στα 2 φύλλα.
90Χ70Χ86-90 εκ. με 4 πόδια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
90Χ70Χ86-90 εκ. με 4 πόδια & 1 συρτάρι Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
140Χ70Χ86-90 εκ. με 4 πόδια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
140Χ70Χ86-90 εκ. με 4 πόδια & 1 συρτάρι Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
140Χ70Χ86-90 εκ. με 4 πόδια & 2 συρτάρια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
190Χ70Χ86-90 εκ. με 4 πόδια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
190Χ70Χ86-90 εκ. με 6 πόδια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
190Χ70Χ86-90 εκ. με 6 πόδια & 2 συρτάρια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
240Χ70Χ86-90 εκ. με 6 πόδια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
240Χ70Χ86-90 εκ. με 6 πόδια & 2 συρτάρια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
240Χ70Χ86-90 εκ. με 8 πόδια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
290Χ70Χ86-90 εκ. με 6 πόδια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
290Χ70Χ86-90 εκ. με 6 πόδια & 2 συρτάρια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
290Χ70Χ86-90 εκ. με 8 πόδια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
Εξωτερική διάσταση Εξοπλισμός Λεπτομέρειες
Οι κατασκευές τύπου HACCP, διαθέτουν τα κάτωθι ειδικά, επιπλέον, χαρακτηριστικά: Οι επιφάνειες εργασίας είναι κλειστές και από την κάτω πλευρά με 2ο ανοξείδωτο φύλλο. Οι πάτοι είναι επίσης κλειστοί από την κάτω πλευρά με 2ο ανοξείδωτο φύλλο, με αντηχητικό υλικό (DOW), ανάμεσά στα 2 φύλλα.
110Χ95Χ86-90 εκ. με 4 πόδια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
110Χ95Χ86-90 εκ. με 4 πόδια & 1 συρτάρι Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
140Χ95Χ86-90 εκ. με 4 πόδια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
140Χ95Χ86-90 εκ. με 4 πόδια & 1 συρτάρι Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
140Χ95Χ86-90 εκ. με 4 πόδια & 2 συρτάρια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
190Χ95Χ86-90 εκ. με 4 πόδια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
190Χ95Χ86-90 εκ. με 6 πόδια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
190Χ95Χ86-90 εκ. με 6 πόδια & 2 συρτάρια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
240Χ95Χ86-90 εκ. με 6 πόδια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
240Χ95Χ86-90 εκ. με 6 πόδια & 2 συρτάρια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
240Χ95Χ86-90 εκ. με 8 πόδια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
290Χ95Χ86-90 εκ. με 6 πόδια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
290Χ95Χ86-90 εκ. με 6 πόδια & 2 συρτάρια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
290Χ95Χ86-90 εκ. με 8 πόδια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*