ΤΡΑΠΕΖΙΑ & ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΜΠΑΡΙΑ

  • Επιφάνεια Εργασίας από Ανοξείδωτο Πάχους 0,8 χιλ. ή 1,2 χιλ.2 χιλ. κατόπιν ζητήσεως).
  • Αμπάρια τροχήλατα Ιταλίας με υγειονομικές γωνίες και διαιρούμενο αφαιρετό καπάκι.
  • Κάτω από την Επιφάνεια Εργασίας MDF, για αποφυγή προβλημάτων υγρασίας.
  • Πόδια από Ανοξείδωτη, Κλειστή Σωλήνα 35Χ35Χ1 χιλ. ρυθμιζόμενου ύψους
  • Δέσιμο με Ανοξείδωτες, Οριζόντια τοποθετημένες κολώνες αντιστήριξης.
  • Δυνατότητα Προδιαγραφών HACCP : Η επιφάνεια εργασίας της κατασκευής έχει στο κάτω μέρος της MDF για αποφυγή προβλημάτων υγρασίας και είναι κλειστή από την κάτω μεριά με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο.
  • Μοντέλα με 2, 3, 4 & 5 αμπάρια.
  • Κατασκευή φάρδους 70 εκατοστών.
Εξωτερική διάσταση Αριθμός Αμπαριών Λεπτομέρειες
* H.A.C.C.P. 1 : Η επιφάνεια εργασίας της κατασκευής έχει στο κάτω μέρος της MDF για αποφυγή προβλημάτων υγρασίας και είναι κλειστή από την κάτω μεριά με 2ο ανοξείδωτο φύλλο.
Οι ανωτέρω κατασκευές μπορούν να κατασκευαστούν σε πλάτος από 76 έως 85 εκ. χωρίς γείσωμα.
100Χ70Χ86 ΕΚ. με 2 αμπάρια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
140Χ70Χ86 ΕΚ. με 3 αμπάρια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
190Χ70Χ86 ΕΚ. με 4 αμπάρια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*
240Χ70Χ86 ΕΚ. με 5 αμπάρια Απλά ή προδιαγραφών H.A.C.C.P. 1*