Χονδραντώνης

Χονδραντώνης Αρτοεργαστήρια
Architect Dimitris Koukoudis
Foto by Giannis Zioris
Μητροπόλεως 27, Βέροια